Апликација за производ

паметен дом, паметна електрична енергија, автоматизација на електроенергетскиот систем. соларен производ за нова енергија, соларен фотоволтаичен, автоматски индустриски и контролен систем, модуларна интелигентна електрична опрема.